Doeleinden verwerking

Helon verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van ons en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking

Helon verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.


Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Helon. De volgende gegevens zijn niet verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Helon verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Helon heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts) uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulier en Google Analytics.

Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Gepersonaliseerde advertenties
Onze website kan gepersonaliseerde advertenties plaatsen op websites van derden. We gebruiken hiervoor Google Ads. Dit is gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze websites.

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens voor Google Ads: https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Ontvangers persoonsgegevens

Helon verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij, websiteanalyse tools waar informatie van website bezoekers worden verzameld en aan een bedrijf dat een mailtool verzorgt.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Uw persoonsgegevens kunnen door Helon worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan Helon uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Verenigde Staten, Chili, Taiwan en Singapore.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

  • De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.

Meer informatie over de voornoemde door Helon getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Helon. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Helon worden bewaard voor een duur van 24 maanden.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Helon te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Helon verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Helon doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland

Geerdinksweg 139-53

7555 DL Hengelo

info@helon.nl

0031 (0)88 – 708 49 90

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u schriftelijk of online indienen door door dit verzoek te sturen naar bovengenoemde contactgegevens. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Helon, neem dan contact op met Helon via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.