Medische tatoeage

Na een borstreconstructie is het mogelijk om een tepelhof te tatoeëren. Tijdens de behandeling worden met speciale apparatuur pigmentstoffen in de huid gebracht. De gekozen pigmentstoffen benaderen de natuurlijke kleur van een tepelhof zo goed mogelijk. Ook is het met deze methode mogelijk om bijvoorbeeld lichte of witte littekens in te kleuren zodat ze minder zichtbaar zijn.

De intake voor medische tatoeage

Wanneer u als nieuwe patiënt bij ons komt, is een intakegesprek altijd nodig. De huidtherapeut maakt tijdens dit gesprek kennis met u en uw huid, brengt de voorgeschiedenis en uw klachten in kaart en beoordeelt of u veilig behandeld kan worden. Op basis van wat de huidtherapeut ziet en u vertelt, zal samen met u een behandelplan opgesteld worden. Er wordt met u besproken welke techniek het meest geschikt voor u is, hoeveel behandelingen we denken nodig te hebben, welke resultaten u mag verwachten, wat de kosten zullen zijn en u krijgt informatie met betrekking tot eventuele voor- en nazorg. De gemaakte afspraken worden voor u vastgelegd en na ondertekening van het toestemmingsformulier (informed consent) zullen, wanneer van toepassing, foto’s voor uw dossier gemaakt worden. De kosten voor een intakegesprek bedragen €35.

Het kan zijn dat de huidtherapeut beslist dat medische tatoeage niet de optimale behandeling voor u is. In dat geval zal ze altijd haar uiterste best doen om samen met u te kijken naar alternatieve behandelingen of oplossingen.

Het resultaat van een medische tatoeage

Er wordt altijd gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijk resultaat. Het resultaat is wel afhankelijk van meerdere factoren. Bij een tepelhofreconstructie kan dit bijvoorbeeld afhankelijk van de mate van littekenvorming in het te behandelen gebied, of het om 1 of 2 tepels gaat en of er door de chirurg al een tepel gereconstrueerd is. Bij littekens kan het resultaat beïnvloed worden door onder andere de dikte van het litteken en het vermogen van het littekenweefsel om de ingebrachte inkt op te nemen en vast te houden. Meestal zijn 1 tot 3 behandelingen nodig. Houdt u er wel rekening mee dat uw medische tatoeage in de loop van de jaren geleidelijk zal vervagen en de behandeling dus herhaald moet worden. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze geen zware, mogelijk kankerverwekkende, metalen bevatten. Meestal is nabehandeling nodig na 3 tot 4 jaar.

Voor de behandeling

Er is geen speciale voorbehandeling nodig.

De behandeling

De huidtherapeut bespreekt samen met u de vorm, grootte en kleur van de tepelhof- of littekentatoeage. Aangezien de behandeling soms onaangenaam kan zijn, kan de huid vooraf oppervlakkig verdoofd worden door middel van een verdovingsspray. Tijdens de behandelingen worden pigmentstoffen met behulp van speciale naaldjes in de huid aangebracht. U krijgt specifieke adviezen mee hoe u de huid moet nabehandelen. In alle behandelingen werken wij bij Helon uitsluitend met oplosbare, door de GGD goedgekeurde pigmenten.

Na de behandeling

Na de behandeling kan de huid er wat rood/paars uitzien. Doordat de pigmenten nog niet in de huid opgenomen zijn, zal de kleur donkerder zijn dan het uiteindelijke resultaat. Het behandelde gebied kan lijken op een lichte schaafwond en is meestal wat gezwollen. Wij adviseren gebruik te maken van een herstellende crème en om niet te krabben aan de eventueel ontstane korstjes om littekenvorming te voorkomen. De huid herstelt zich normaal gesproken binnen twee weken. Gedurende deze periode raden wij saunabezoek en zwemmen sterk af in verband met infectiegevaar. Na vier tot zes weken kan de medische tatoeage, indien nodig, bijgewerkt worden. U krijgt specifieke adviezen en instructies mee zodat u weet hoe u de huid moet verzorgen.

Risico’s van een medische tatoeage

Bij naleving van de voorzorgsmaatregelen treden normaal gesproken geen bijwerkingen op. Complicaties zijn echter nooit volledig uit te sluiten. Er is een kleine kans op infectie, littekenvorming en bij overmatige blootstelling aan zonlicht kan de kleur sneller vervagen.

Vergoeding medische tatoeage

Alle behandelingen bij Helon worden uitgevoerd door, en onder medische supervisie van, dermatologen en huidtherapeuten van ZGT. Hiermee voldoen wij aan de voorwaarden van veel zorgverzekeraars om voor een eventuele vergoeding in aanmerking te komen. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een medische tatoeage is het van belang dat u een verwijsbrief heeft van uw behandelend specialist.

Interesse in medische tatoeage?

Bij Helon willen we u graag helpen uw klachten te verminderen met een behandeling op maat. Wij bieden medische tatoeage aan bij de volgende indicaties:

Vragen over medische tatoeage?

Stel vrijblijvend uw vraag over medische tatoeage. Wij zijn ook telefonisch beschikbaar op 088 708 49 90