Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is een verzamelnaam voor enkele behandelingen die ingezet worden bij klachten door vochtophoping. Oedeemtherapie bestaat meestal uit een combinatie van behandelingen bij ons in de kliniek, therapeutisch elastische kousen of drukkleding en, wanneer nodig, veranderingen in levensstijl.

De intake

Wanneer u als nieuwe patiënt bij ons komt, is een intakegesprek altijd nodig. De huidtherapeut maakt tijdens dit gesprek kennis met u en uw huid, brengt de voorgeschiedenis en uw klachten in kaart en beoordeelt of u veilig behandeld kan worden. Op basis van wat de huidtherapeut ziet en u vertelt, zal samen met u een behandelplan opgesteld worden. Er wordt met u besproken hoeveel behandelingen we denken nodig te hebben, welke resultaten u mag verwachten, wat de kosten zullen zijn en u krijgt informatie met betrekking tot eventuele voor- en nazorg. De gemaakte afspraken worden voor u vastgelegd en na ondertekening van het toestemmingsformulier (informed consent) zullen, wanneer van toepassing, foto’s voor uw dossier gemaakt worden. Zorg dat u altijd uw zorgverzekeraar raadpleegt voor informatie over het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt en de eventuele voorwaarden die de verzekeraar hieraan stelt. De verwijsbrief die u van uw arts hebt gekregen kunt u tijdens het intakegesprek aan de huidtherapeut overhandigen. De kosten voor een intakegesprek bedragen €35.

Het kan zijn dat de huidtherapeut beslist dat oedeemtherapie niet de optimale behandeling voor u is. In dat geval zal ze altijd haar uiterste best doen om samen met u te kijken naar alternatieve behandelingen of oplossingen.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van de indicatie en de ernst van de indicatie. Over het algemeen zal het behandelde gebied in omvang of dikte afnemen en soepeler worden doordat er een afname van vocht is bereikt. Daarbij komt vaak vermindering van pijn en betere bewegelijkheid.

Voor de behandeling

Er is geen speciale voorbehandeling nodig.

De behandeling

Wanneer u start met oedeembehandeling, zullen we de eerste 6 tot 8 weken behandelingen uitvoeren in de praktijk. Daarna komt een fase waarin we u helpen om zelfmanagement toe te passen en u waarschijnlijk therapeutisch elastische kousen of drukkleding krijgt om uw klachten stabiel te houden. Hierdoor zult u steeds minder naar de praktijk komen voor behandelingen.

De behandeling, of combinatie van behandelingen die ingezet wordt bij oedeem, is onder andere afhankelijk van de indicatie en de ernst hiervan. Behandelingen waarmee wij zeer goede resultaten behalen zijn:

  • Manuele lymfedrainage: een massagetechniek die wordt toegepast om het lymfesysteem te stimuleren. Hierdoor kan meer opgehoopt vocht afgevoerd worden en zal het oedeem (zwelling) afnemen. De huidtherapeut zal tijdens de behandeling verschillende massagetechnieken toepassen. Afhankelijk van de locatie van het oedeem worden eerst de lymfeklieren in de hals, nek, oksels en liezen gestimuleerd. Daarna zal de behandeling vooral bestaan uit een massage met zachte, pompende bewegingen in het aangedane gebied. Op plekken waar het opgehoopte vocht een verharding (fibrose) van het weefsel heeft veroorzaakt, zal de massage steviger zijn.
  • Zwachtelen (ambulante compressietherapie): het aanleggen van elastische zwachtels om oedeem in bijvoorbeeld een arm of been terug te dringen en de omvang te stabiliseren. De continue druk die ontstaat gaat het uittreden van vocht (vanuit de vaten, richting het weefsel) tegen en ondersteunt de afvoer van lymfe. Een ander gunstig effect is dat de ‘spierpomp’ beter werkt. Door de tegendruk van het verband, drukken kleine spierbewegingen het onderhuidse weefsel en de huid steeds tegen het verband aan. Elke spierbeweging werkt dan als een soort pomp. Veel lichaamsbeweging is daarom essentieel voor een succesvolle behandeling.
  • Lymfetaping: een aanvullende techniek waarbij een speciaal soort tape op de huid wordt geplakt en zo de oppervlakkige lymfevaten in de huid gestimuleerd worden. Dit tape heeft dezelfde elasticiteit als de huid en kan met een speciale techniek worden aangelegd, zodat lymfevocht versneld wordt afgevoerd. In sommige gevallen is het wenselijk dat lymfetape aangebracht wordt in aanvulling op manuele lymfedrainage en/of ambulante compressietherapie.
  • Gezonde levensstijl: uit onderzoek is gebleken voor de preventie en behandeling van chronische vormen van oedeem (lymfoedeem/lipoedeem) het enorm belangrijk is uw gewicht op peil te houden of te reduceren. Daarnaast is het navolgen van een gezonde levensstijl met de daarbij behorende beweging van groot belang. De huidtherapeut geeft u hiervoor algemene adviezen. Wilt u meer intensieve begeleiding op een specifiek gebied, kan de huidtherapeut u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een diëtist of fysiotherapeut.
Na de behandeling

De reactie na de behandeling is afhankelijk van welke behandeling u ondergaan hebt.

  • Na manuele lymfedrainage kunt u soms wat tinteling ervaren in het behandelde gebied. Wanneer er sprake is van veel vochtophoping, kan het zijn dat u na de behandeling vaker moet plassen.
  • Door het zwachtelen kunt u in eerste instantie meer pijnklachten krijgen en kunnen tenen of vingers iets blauw verkleuren. Deze pijn en/of verkleuring moet afnemen als u uw benen of armen beweegt. Gebeurt dit niet, dan zal de huidtherapeut waarschijnlijk de zwachtels verwijderen en opnieuw aanleggen.
  • Lymfetape kan kortdurende jeuk veroorzaken. Duurt de jeuk of irritatie langer dan een half uur of krijgt u blaarvorming, dan zal de huidtherapeut u adviseren de tape te verwijderen.
Risico’s

Aan deze behandeling zijn geen risico’s verbonden.

Vergoeding

Alle behandelingen bij Helon worden uitgevoerd door, en onder medische supervisie van, dermatologen en huidtherapeuten van ZGT. Hiermee voldoen wij aan de voorwaarden van veel zorgverzekeraars om voor een eventuele vergoeding voor oedeemtherapie in aanmerking te komen. Controleer uw polis of vraag uw zorgverzekeraar naar de hoogte van de vergoeding en de eventuele voorwaarden.

Interesse in oedeemtherapie?

Bij Helon willen we u graag helpen uw klachten te verminderen met een behandeling op maat. Wij bieden oedeemtherapie aan bij de volgende indicaties:

Vragen over oedeemtherapie?

Stel vrijblijvend uw vraag over oedeemtherapie. Wij zijn ook telefonisch beschikbaar op 088 708 49 90